Jak działa odwrócony kredyt hipoteczny?

Odwrócony kredyt hipoteczny to rozwiązanie, na które coraz częściej decydują się seniorzy posiadający własną nieruchomość. Czym charakteryzuje się to narzędzie finansowe? Jakie są warunki odwróconego kredytu hipotecznego? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Odwrócony kredyt hipoteczny (najnowsze oferty na https://www.totalmoney.pl/kredyty_hipoteczne) to przeciwieństwo kredytu zaciąganego za zakup mieszkania lub domu. Osoba będąca w posiadaniu nieruchomości decyduje się na przeniesienie prawa własności na bank, a ten z kolei wypłaca klientowi comiesięczne wynagrodzenie. Banki realizujące odwrócony kredyt hipoteczny kierują ofertę do seniorów, którzy posiadają własne domy lub mieszkania. Osoba starsza do końca życia może mieszkać w przedmiotowej nieruchomości i otrzymywać kolejne transze kredytowe. Bardzo rzadko zdarza się, że bank wypłaca całą kwotę jednorazowo. Kwestie związane z tym rodzajem zobowiązań reguluje ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 23 października 2014 roku.

 

Czym różni się odwrócony kredyt hipoteczny od zwykłego kredytu hipotecznego?

W przypadku tradycyjnego kredytu hipotecznego kredytobiorca otrzymuje środki na zakup domu, mieszkania lub działki, a następnie zobowiązuje się do ustanowienia hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej danej nieruchomości. Klient musi oczywiście co miesiąc płacić raty kredytu, a okres kredytowania może wynosić nawet 30 lat. W przypadku odwróconego kredytu hipotecznego klient jest już właścicielem nieruchomości i podpisuje z bankiem umowę, na mocy której ustanawia zabezpieczenie hipoteczne na rzecz banku, a następnie co miesiąc otrzymuje określoną kwotę. Przeniesienie własności nieruchomości następuje dopiero po śmierci klienta – właściciela domu lub mieszkania. Jeśli jednak spadkobiercy kredytobiorcy spłacą otrzymaną przez niego sumę – bank nie będzie miał prawa do zabezpieczonej nieruchomości. Spłata zadłużenia nie jest oczywiście obligatoryjna – jeśli spadkobiercy tego nie zrobią, to własność nieruchomości przejdzie na bank.

 

Odwrócony kredyt hipoteczny – warunki

Żeby otrzymać odwrócony kredyt hipoteczny należy wykazać, że jest się właścicielem nieruchomości – domu lub mieszkania. Nie ma natomiast znaczenia wiek kredytobiorcy – banki kierują swoją ofertę nawet do osób, które przekroczyły 80 lub 90 lat. Na odwrócony kredyt hipoteczny nie mogą jednak liczyć osoby, których nieruchomość stanowi zabezpieczenie innego kredytu. Jeśli więc senior posiada już hipotekę w księdze wieczystej ustanowionej dla domu lub mieszkania, to nie będzie mógł wnioskować o przyznanie odwróconego kredytu hipotecznego.

 

Umowa odwróconego kredytu hipotecznego

Przed zawarciem umowy bank powinien dostarczyć kredytobiorcy formularz informacyjny, w którym znajdą się podstawowe dane dotyczące kwoty kredytu sposobu wypłaty, wysokości kosztów oraz innych warunków zobowiązania. Sama umowa odwróconego kredytu hipotecznego powinna być zawarta w formie pisemnej i zawierać między innymi:

 • oznaczenie stron,
 • kwotę kredytu,
 • wartość nieruchomości,
 • stosunek kwoty odwróconego kredytu hipotecznego do wartości rynkowej nieruchomości,
 • termin, wysokość i sposób wypłaty kwoty kredytu,
 • sposób zabezpieczenia wierzytelności,
 • prawa kredytobiorcy,
 • warunki wypowiedzenia umowy,
 • osoby do kontaktu po śmierci kredytobiorcy.

 

O czym należy pamiętać decydując się na odwrócony kredyt hipoteczny?

Wysokość comiesięcznych transz, które będzie otrzymywać właściciel nieruchomości, jest uzależniona od wartości domu lub mieszkania. Wyceny dokonuje bank, warto jednak pamiętać, że wysokość kwoty kredytu będzie sięgać ok. połowy wartości nieruchomości. Oznacza to, że w przypadku mieszkania wartego 400 tys. zł kredytobiorca otrzyma maksymalnie 200 tys. zł – kwota będzie oczywiście podzielona na comiesięczne raty. Kredytobiorca musi też spełnić wiele obowiązków wymaganych przez bank. Według przepisów ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym klient musi:

 • posiadać ubezpieczenie tej nieruchomości lub tego lokalu od zdarzeń losowych, jeżeli jest wymagane przez bank;
 • utrzymywać tę nieruchomość lub ten lokal w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zwykłego używania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności dokonywać bieżących napraw i remontów;
 • terminowo uiszczać podatki i obowiązkowe opłaty związane z korzystaniem z tej nieruchomości lub tego lokalu.

Bank może wypowiedzieć umowę w kilku przypadkach, między innymi, kiedy zostanie wszczęta egzekucja z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego lub gdy kredytobiorca przeniesie na osoby trzecie własność nieruchomości.

Powiązane artykuły

Kontakt

ul. Heleny 10 30-838 Kraków

Telefon: 539 810 528

E-mail: redakcja@kapitalnydom.pl

 

Co znajdziesz na stronie?

KapitalnyDom.pl to strona współtworzona przez 3 projektantki wnętrz i panie domu, które dzielą się swoimi doświadczeniami domowymi.

O nas

Portal z praktycznymi poradami dla domu, z przeznaczeniem dla Pań domu, ale i dla początkujących architektów wnętrz. Portal prowadzony przez ludzi z branży, którzy doskonale znają problemy i potrzeby większości domowników.